ติดต่อเรา:

 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562081350
 • บริษัท แทน เทค อินโนเวชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • 9/43 ซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 13 ถนนวิภาวดีรังสิต
 • แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
 • กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย
 • โทรศัพท์: 087-969 4266, 083-606 1289, 096-789-5546
 • Email : truefriend.tti@gmail.com, csr.tti@gmail.com, thaninnovation@gmail.com
 • Line ID : @095natjo
 • Facebook : @thantechinnovation

Contact US:

 • Tax ID. 0105562081350
 • Than Tech Innovation Co., Ltd. (Head Office)
 • 9/43 Vibhavadi Rangsit 64 Yak 13,
 • Vibhavadi Rangsit Road, Talad Bang Khen,
 • Lak Si, Bangkok 10210 Thailand.
 • Tel: Country code +66:
  (0)87-969 4266, (0)83-606 1289, (0)96-789-5546
 • Email: truefriend.tti@gmail.com, csr.tti@gmail.com, thaninnovation@gmail.com
 • Line ID : @095natjo
 • Facebook : @thantechinnovation